Association of veterinary surgeons in Bulgaria
Асоциация на ветеринарните хирурзи в България
РЕГИСТЪР

РЕГИСТЪР НА АВХБ-СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ВЕТЕРИНАРНИ ХИРУРЗИ В БЪЛГАРИЯ

Абревиатури
 AVSB CertSAS - Association of Veterinary Surgeons in Bulgaria Certified Small Animal Surgeon(s)
 AVSB CertVS   - Association of Veterinary Surgeons in Bulgaria Certified Veterinary Surgeon(s)

 

Име, Презиме и Фамилия

Научна степен

Научна

 длъжност

Вид на документа за придобиване на специалност

Вид на членството -

 

редовен член

 

асоцииран член

Адрес

на  работата или практиката

Друго

Мария Валериева Петрова

Вет. лекар 

Специалист

Свидетелство за проф. квалификация Рег. №753/15.06.2012 год.

редовен

 

 

Георги Русев Узунов

Вет. лекар

Специалист

Свидетелство за проф. квалификация Рег. №105/4.12.2009 год.

редовен

 

 

Генко Ангелов Годинов

Вет. лекар

Специалист

Свидетелство за проф. квалификация Рег. №106/4.12.2009 год.

редовен

 

 

Рустислав Кирилов Узунов

Вет. лекар

Специалист

Свидетелство за проф. квалификация Рег. №1403/2006 год.

редовен

 

 

Петко Димитров Бойчев

Вет. лекар

Специалист

Свидетелство за проф. квалификация Рег. №2209/2008 год.

редовен

 

 

Василена Петкова Иванова

Вет. лекар

Специалист

Свидетелство за проф. квалификация Рег. №743/01.06.2012 год.

редовен

 

 

Мирослава Наскова Атанасова

Вет. лекар

Специалист

Свидетелство за проф. квалификация Рег. №102/27.11.2009 год.

редовен

 

 

Силвия Файез Ал - Заядин

Вет. лекар

 

 

Специалист

Свидетелство за проф. квалификация Рег. №723/02.05.2012 год.

редовен

 

 

Галина Иванова Господинова

Вет. лекар

 

 

Специалист

Удостоверение за допълнително обучение Рег. №649/20.02.2012 год.

Удостоверение за допълнително обучение Рег. №780/29.06.2012 год.

редовен

 

 

Живко Димитров Желязков

Вет. лекар

Специалист

Свидетелство за проф. квалификация Рег. №103/27.11.2009 год.

Редовен

 

 

Ирина Иванова Тодорова

Вет. лекар

Главен асистент

 

Редовен

 

 

Михаил Димитров Паскалев

двмн

Професор

 

Редовен

 

 

Румен Танев Ройдев

Вет. лекар

Асистент

 

Редовен

 

 

Хубен Добрев Хубенов

двм

Професор

 

Редовен

 

 

Динко Недев Динев

двмн

Професор

 

Редовен

 

 

Крум Добрев Койчев

двнм

Професор

 

Редовен

 

 

Богдан Янев Аминков

двмн

Професор

 

Редовен

 

 

Иван Борисов Иванов

двмн

Професор

 

Редовен

 

 

Вълчо Георгиев Вълчев

Вет. лекар

Специализант

 

Редовен

 

 

Светозар Желев Кръстев

Вет. лекар

Гл. асистент

 

Редовен

 

 

Светла Стефанова Дрянкова

Вет. лекар

Специалист

 

Реовен

 

 

Емил Георгиев Ганчев

Вет. лекар

Специалист

 

Редовен

 

 

Евгений Иванов Маргаров

Вет. лекар

Специалист

 

Редовен

 

 

Галина Петкова Симеонова

двм

Доцент

 

Редовен

 

 

Цветан Минчев Чапръзов

двм

Гл. асистент

 

Редовен

 

 

Цвета Маринова Филипова

Вет. лекар

Специалист - анестезиолог

 

Редовен

 

 

Станислава Витанова Стойкова

Вет. лекар

Специалист - анестезиолог

 

Редовен

 

 

Биляна Генчева Петрова

Вет. лекар

Специалист

 

Редовен

 

 

Красимир Янков Сандев

Вет. лекар

Специалист

 

Редовен

 

 

Васил Петров Капашиков

Вет. лекар

Специалист

 

Редовен

 

 

Галина Иванова Господинова

Вет. лекар

Специалист

 

Редовен

 

 

Светослав Христов

Вет. лекар

Специалист

 Свидетелство за проф. квалификация ТрУ1852/2007-23074


Редовен

 

 

Надя Златева-Панайотова

двм

Гл. асистент

 

Редовен

 

 

Николай Хр. Механджийски

двм

Гл. асистент

 

Редовен

 

 

Илия Б. Райчев

двм

Гл. асистент

 

Редовен

 

 

 Янак Димитров Грешков

двм 

 Специалист

 Свидетелство за ПК: серия ЛТУ  у. и. № 044442, № 164/2013 г.

 Редовен

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.