Association of veterinary surgeons in Bulgaria
Асоциация на ветеринарните хирурзи в България
Асоциация на ветеринарните хирурзи в България
                                               
  CULTER IN MANU SAPIENTI VITAM DAT  *** ОСТРИЕТО В МЪДРАТА РЪКА ДАРЯВА ЖИВОТ
                                               
                                                                                                                                        .
Семинарите са хубаво нещо, но докато изграждаме "семинарната" култура на гилдията предизвикателствата вече чукат на вратата - Интерактивното споделяне заедно с Финтех-а! За да не се разкатаваме насам натам и да пилеем времето, а директно от устройствата за AR, MR и VR! Над тет-а-тет семинарите вече надвисва сянката на добавената реалност (AR), а все по-достъпни ще са и MR и VR устройствата. Готови ли сме!? За съжаление докато се научим да правим семинари, те остават в миналото като форма на споделяне на знания. Даже уъркшопа става напълно излишен с MR и дори само с AR!!... Дано накрая не сме в полето не дали искаме, а дали можем да си го позволим!

==========================================

Доставката на първия специализиран ветеринарен скенер в България вече е факт. Уредът може да се използва и като дигитален рентген и флуороскоп. Скенерът се доставя от фирма Биомед, производство е на американската фирма Animage и крайният ползвател е ВМФ на Тракийски Университет - Стара Загора.

Асоциация на ветеринарните хирурзи в България
Асоциация на ветеринарните хирурзи в България
Асоциация на ветеринарните хирурзи в България
Асоциация на ветеринарните хирурзи в България

Във връзка с предстоящото провеждане на извънредно Общо събрание на БВС, Управителният съвет на АВХБ на свое заседание взе решение да бъде отправено следното предложение за промяна в Устава на БВС: „В Постоянната работна комисия за връзки с ветеринарномедицинските факултети и следдипломна квалификация, ОСВЕН редовно избраните членове по Устава, да бъдат включени ДОПЪЛНИТЕЛНО и по един представител на всички профилирани професионални организации (БАВЛДЖ, АВХБ, БАВОТ...и др.), излъчен от тях.“

Презумпцията е по-голяма представителност на Комисията по отношение на организацията на следдипломното обучение на ветеринарните лекари, в контекста на изискванията на ЕС.

==========================================

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.